Národná cena kariérového poradenstva 2014

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila 16.10.2014 na konferencii „Národná cena kariérového poradenstva 2014“. Odzneli na ňom prezentácie súťažných príspevkov a hlasovalo sa aj o cenu publika. Na poobedňajšom bloku boli veľmi zaujímavé praktické ukážky a diskusie o aktivitách kariérového poradenstva pre študentov VŠ a dospelých, ktorého sa zúčastnila. Veľmi podnetné boli prezentácie metódy Bilancie kompetencií prednášajúcimi z ČR.

Zborník ocenených súťažných príspevkov