Konferencia projektu NICE

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila na konferencii projektu NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe; http://www.nice-network.eu/), ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 30. mája 2015  v Bratislave. Projekt NICE sa primárne zaoberal problematikou vysokoškolského vzdelávania kariérových poradcov (poradcov poskytujúcich kariérové poradenstvo, kariérovú výchovu a vzdelávanie) v Európe, Konferenciu organizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave ako partner projektu. Akciu podporovalo Euroguidance centrum, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.konferencia-projektu-nice--spolocna-fotka-2015

Viac o projekte NICE…