Prieskum Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariér

Členovia INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o. PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa začiatkom júna 2015 aktívne zapojili do dotazníkového prieskumu Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorý bol zameraný  na vytvorenie štandardov povolaní v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Takto sa ja aj INŠTITÚT SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o zapojil do procesu tvorby Národnej sústavy povolaní.