Ako na chudobu v hlavách ľudí

V polovici októbra sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila prezentácie výsledkov projektu Ako na chudobu a workshopu „Ako na chudobu v hlavách ľudí“ (Hotel Tatra, Bratislava). V tomto workshope sa účastníci zamýšľali nad verejnou mienkou o chudobe na Slovensku, o hodnotovej orientácii spoločnosti, ako túto tému komunikovať verejnosti, ako realizovať kampane o sociálnych a ľudskoprávnych témach. Ďalšie dva workshopy sa zaoberali aktivizmom, riešeniu sociálnych problémov zdola, ako aj tvorbe inkluzívnych politík na lokálnej úrovni. Ako môže k riešeniu prispieť samospráva.
Výstupy z projektu budú dostupné na stránke Nadácia Milana Šimečku.

Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií

Začiatkom októbra sa uskutočnila Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií – Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva (Austria Trend Hotel, Bratislava), ktorej sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková. Svoju prácu v oblasti bilancie kompetencií prezentovali významné osobnosti CEDEFOP a FECBOP. Súčasne táto konferencia bola záverom medzinárodného projektu zavádzania Bilancie kompetencií na Slovensko (partnermi boli BKS Úspech, s.r.o. a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Bol predstavený Štandard kvality pre bilanciu kompetencií a odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva.