Informačné dni KA2 – Strategické partnerstvá

25.1.2016 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila – Informačných dní KA2 – Strategické partnerstvá, ktoré sa konali v Bratislave a na ktorých sa záujemcovia o podávanie projektov vo výzve  Erasmus+ 2015 v roku 2016 dozvedeli ako všeobecné informácie, tak aj špecifiká akcií SP v odbornom vzdelávaní a SP vo vzdelávaní dospelých, národné priority pre tieto akcie a všetko potrebné pre úspešné podanie projektov.