Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství – 26.-27.5.2016 v Brne, Masarykova univerzita. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Ako bolo uvedené v pozvánke, cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť priestor pre stretnutie akademických pracovníkov, výskumníkov, poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, vzdelávanie kariérových poradcov aj tvorcov politík a otvoriť tak širšiu odbornú diskusiu o profesionalizácii kariérového poradenstva.  Boli to dva veľmi zaujímavé, inšpiratívne, intelektuálne vyzývajúce dni, v ktorých sme si mohli vypočuť akademické prednášky, filozoficky ladené, vysoko odborné prednášky praktikov nielen z Čiech a zo Slovenska, ale aj z Európy. Zaujímavé boli prezentácie Európskych projektov v oblasti kariérového poradenstva, mali sme možnosť spoznať aj nové možnosti využitia dištančného vzdelávania a online komunikácie vo virtuálnych triedach. Jediným problémov bolo, že sa bolo ťažké rozhodovať, na ktoré zo simultánnych podujatí sa vybrať. Táto cesta a tieto dva dni skutočne stáli za to.

Cesta k profesionalizaci karieroveho poradenstvi, konferencia-01

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám – Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania  konalo 30. mája 2016 o 10:00 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave. Zúčastnili sa ho  PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Cieľom workshopu bolo: spoločné návrhy pre zlepšenie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v nadväznosti na  vývoj kvality ďalšieho vzdelávania, podpora poskytovateľov vzdelávania dospelých prostredníctvom nových nástrojov a metód za účelom zavedenia spoločného rámca kvality, konkrétne príklady dobrej praxe v danej oblasti zo zahraničia a z toho komparatívnou metódou odvodené návrhy a typ pre prax v rámci SK, možnosť aktívneho testovania francúzskeho systému na praktickej ukážke, prezentácia najaktuálnejších projektových aktivít projektov VNFIL  (Validácia neformálneho a informálneho učenia sa) a DIMA (Nástroj pre rozvíjanie, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých) na najbližšie obdobie, do realizácie ktorých sa môžu zapojiť aj účastníci workshopu. Účastníkom boli predstavené aktuality platformy EPALE a možnosť registrovať sa na tejto platforme.