Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava

Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava sa konali 8.11.2016 v Bratislave v priestoroch Kongresového centra Družba. Zúčastnila sa za ISPKR, n.o.  PhDr. Mária Chaloupková. Cieľom informačných dní bolo oboznámiť s Výzvou na rok 2017 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Motivovať najmä nových potenciálnych žiadateľov na vytvorenie nových medzinárodných organizácií a získať tak pridanú hodnotu svojich organizácií, zvýšiť ich potenciál na európskej úrovni.   V budúcoročnej výzve sú zdôraznené národné priority, ktorým bude treba venovať pozornosť, pretože môžu ovplyvniť výsledok súťaže medzi podanými projektmi. Bližšie informácie sa dozvieme v januári na Inštruktážnom seminári pre podávateľov projektu. Do projektov Strategických partnerstiev vo vzdelávaní dospelých sa plánuje zapojiť aj naša organizácia.

Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies

Danube ParticipationDays  in the EU Danube Strategy – Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies – podujatie sa konalo 2.11.2016 v Bratislave, v Hoteli Tatra. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Tento deň bol orientovaný na tretí sektor, na občiansku spoločnosť, na rozvoj občianskej participácie. Vybraný workshop Social Innovation bol vedený interaktívne a po úvodných prezentáciách projektov a nastolení otázok sa pracovná skupina snažila formulovať odporúčania  v tejto oblasti, ktoré boli na záverečnom zhrnutí a odporúčaným na prácu a riešenie v ďalšom období.