Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve

„Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve“, ktoré sa uskutočnila v Bratislave dňa 12. decembra 2016 v priestoroch BC. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Prevažnú časť podujatia  tvorila interaktívna prednáška/workshop „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“, ktorú viedol kariérový poradca, lektor a facilitátor Lukáš Kučera.

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami vedený Thomasom Dienerom, autorom Navigácie v povolaní, sa konal 9.12.2016 v Bratislave na Križkovej 9 . Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Pri navigácii za novým povolaním je kľúčové zaoberať sa kvalitami človeka. Plne pochopiť a osvojiť si tento fenomén nie je ľahké. Počas workshopu sme hovorili o rozličných odtieňoch poradenskej práce s kvalitami a o tom, ako s nimi zaobchádzať efektívnejšie a komplexnejšie. Z teoretického hľadiska sme sa  venovali rôznym dôvodom, pre ktoré je vhodné a nápomocné zaoberať sa jedinečnosťou človeka a jeho spoznávaním i v prípade, že silné stránky uňho nie sú na prvý pohľad viditeľné.