Seminár: Predkladanie návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá

26. januára 2017  sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila celodenného Inštruktážneho seminára k predkladaniu návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá, ktorý sa konal v Kongresovom centre Družba. Zameraný bol na podrobné informácie pre prípravu projektov v rámci Výzvy 2016 Programu Erasmus+. Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. pripravuje spolu so svojimi partnermi ďalšiu projektovú prihlášku v oblasti vzdelávania dospelých.
Viac o projektovej výzve a programe sa dozviete na web stránke erasmusplus.