Hands On Plastic Environment (HOPE)

28. marca 2017 bol podaný projekt „Hands On Plastic Environment“ koordinátorom z Veľkej Británie Pro Art (mimovládnej organizácie v oblasti umenia) v mene 6 partnerov (UK, SK, BG, PL, RO, IT). Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. sa aktívne podieľal na príprave projektovej prihlášky.

1,5-ročný projekt bude venovaný problematike plastov – ich významu, triedeniu, vzdelávaniu v oblasti ekologickej výchovy, druhotnému využívaniu v oblasti umeleckého spracovania a spoločnej výmene dobrej praxe v danej oblasti. Cieľom projektu je poskytnúť nové príležitosti učenia sa pre zamestnancov, dobrovoľníkov: vzdelávateľov, mladých ľudí, rôznych kľúčových hráčov a miestnych samospráv v týchto partnerských krajinách. Na tento účel budú využité materiály spracované organizáciami, spoločne rozvíjané a umiestnené na vzdelávacej platforme pre šírenie v sieťach partnerov pre ďalšie informálne učenie sa.