V polovici októbra sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila prezentácie výsledkov projektu Ako na chudobu a workshopu „Ako na chudobu v hlavách ľudí“ (Hotel Tatra, Bratislava). V tomto workshope sa účastníci zamýšľali nad verejnou mienkou o chudobe na Slovensku, o hodnotovej orientácii spoločnosti, ako túto tému komunikovať verejnosti, ako realizovať kampane o sociálnych a ľudskoprávnych témach. Ďalšie dva workshopy sa zaoberali aktivizmom, riešeniu sociálnych problémov zdola, ako aj tvorbe inkluzívnych politík na lokálnej úrovni. Ako môže k riešeniu prispieť samospráva.
Výstupy z projektu budú dostupné na stránke Nadácia Milana Šimečku.