Hands On Plastic Environment (HOPE)

28. marca 2017 bol podaný projekt „Hands On Plastic Environment“ koordinátorom z Veľkej Británie Pro Art (mimovládnej organizácie v oblasti umenia) v mene 6 partnerov (UK, SK, BG, PL, RO, IT). Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. sa aktívne podieľal na príprave projektovej prihlášky.
preèítajte si viac

Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies

Danube ParticipationDays in the EU Danube Strategy – Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies – podujatie sa konalo 2.11.2016 v Bratislave, v Hoteli Tatra. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Tento deň bol orientovaný na tretí sektor, na občiansku spoločnosť, na rozvoj občianskej participácie....
preèítajte si viac