Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých

Okrúhly stôl - vzdelávanie dospelých sa uskutočnil dňa 17. 10. 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zástupcovia príslušných rezortov v SR diskutovali so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku...
preèítajte si viac

OPEN GOVERNMENT WEEK

OPEN GOVERNMENT WEEK – Iniciatíva pre otvorené vládnutie organizovala v dňoch 17.-20.10.2016 v Bratislave, v priestoroch Vodárenského múzea, sériu podujatí k tejto téme. PhDr. Mária Chaloupková sa dňa 17.10.2016 zúčastnila témy Participácia, ktorá bola zameraná na občiansku participáciu, jej rozvoj, meranie, orientáciu na rôzne oblasti, ako napríklad participatívny rozpočet miest a obcí...
preèítajte si viac

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství – 26.-27.5.2016 v Brne, Masarykova univerzita. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Ako bolo uvedené v pozvánke, cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť priestor pre stretnutie akademických pracovníkov, výskumníkov, poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, vzdelávanie kariérových poradcov...
preèítajte si viac