Ako na chudobu v hlavách ľudí

V polovici októbra sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila prezentácie výsledkov projektu Ako na chudobu a workshopu „Ako na chudobu v hlavách ľudí“ (Hotel Tatra, Bratislava). V tomto workshope sa účastníci zamýšľali nad verejnou mienkou o chudobe na Slovensku, o hodnotovej orientácii spoločnosti, ako túto tému komunikovať verejnosti, ako realizovať kampane o sociálnych a ľudskoprávnych témach.
preèítajte si viac

Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií

Začiatkom októbra sa uskutočnila Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií – Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva (Austria Trend Hotel, Bratislava), ktorej sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková. Svoju prácu v oblasti bilancie kompetencií prezentovali významné osobnosti CEDEFOP a FECBOP.
preèítajte si viac