Záverečná konferencia C A B A F

PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa 9.7.2015 vo Veľkom Mederi zúčastnili Záverečnej konferencie C A B A F – Career guidance and counselling – basis for a better future / Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť, medzinárodného projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci Partnerstvá.
preèítajte si viac

Prieskum Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariér

Členovia INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o. PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa začiatkom júna 2015 aktívne zapojili do dotazníkového prieskumu Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorý bol zameraný na vytvorenie štandardov povolaní v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
preèítajte si viac