Konferencia projektu NICE

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila na konferencii projektu NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe; http://www.nice-network.eu/), ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 30. mája 2015 v Bratislave. Projekt NICE sa primárne zaoberal problematikou vysokoškolského vzdelávania kariérových poradcov...
preèítajte si viac

Národná cena kariérového poradenstva 2014

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila 16.10.2014 na konferencii „Národná cena kariérového poradenstva 2014“. Odzneli na ňom prezentácie súťažných príspevkov a hlasovalo sa aj o cenu publika. Na poobedňajšom bloku boli veľmi zaujímavé praktické ukážky a diskusie o aktivitách kariérového poradenstva pre študentov VŠ a dospelých, ktorého sa zúčastnila.
preèítajte si viac

7. verzia príručky StandPlast VET

Na základe výzvy z 12.11.2014 na predkladanie cenovej ponuky v rámci projektu Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector – SandPlast VET bola dňa 20.11.2014 predložená neziskovou organizáciou Ponuka – Zostavenie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a štandardov na tieto pracovné pozície“.
preèítajte si viac