Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies

Danube ParticipationDays  in the EU Danube Strategy – Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies – podujatie sa konalo 2.11.2016 v Bratislave, v Hoteli Tatra. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Tento deň bol orientovaný na tretí sektor, na občiansku spoločnosť, na rozvoj občianskej participácie. Vybraný workshop Social Innovation bol vedený interaktívne a po úvodných prezentáciách projektov a nastolení otázok sa pracovná skupina snažila formulovať odporúčania  v tejto oblasti, ktoré boli na záverečnom zhrnutí a odporúčaným na prácu a riešenie v ďalšom období.

International Euroguidance peer learning seminar SUPPORTING AND DEVELOPING TALENTS

Toto podujatie sa konalo 27.10.2016 v Bratislave, AUSTRIA TREND Hoteli,  v rámci Slovenského predsedníctva Rady EÚ. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Program bol orientovaný na objavovanie, podporovanie a rozvíjanie talentov za pomoci kariérového poradenstva. Niektoré zaujímavé projekty, ktoré boli prezentované, boli z Českej republiky (KTO SOM?), z Maďarska (Noc profesií), z Holandska (Reintegrácia žien – imigrantiek), ale aj príklady dobrej praxe a úspešné projekty zo Slovenska.

Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých

Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých  sa uskutočnil dňa 17. 10. 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zástupcovia príslušných rezortov v SR diskutovali so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. Vystúpili aj odborníci zo zahraničia so svojimi zaujímavými príspevkami ku vzdelávaniu dospelých.

21.10.2016 sa zúčastnila seminára 1. National Participation Day in Slovakia, ktorý sa konal po prvýkrát na ktorom bola predstavená Stratégia Dunajského regiónu. Práve tam zaznela potreba malých grantov pre tretí sektor, alebo blokového grantu, aby sa participácia občanov, či už neformálnych zoskupeniach, ale aj občianskych združeniach mohla rozvíjať.

OPEN GOVERNMENT WEEK

OPEN GOVERNMENT WEEK – Iniciatíva pre otvorené vládnutie organizovala v dňoch 17.-20.10.2016 v Bratislave, v priestoroch Vodárenského múzea, sériu podujatí k tejto téme. PhDr. Mária Chaloupková sa dňa 17.10.2016 zúčastnila témy Participácia, ktorá bola zameraná na občiansku participáciu, jej rozvoj, meranie, orientáciu na rôzne oblasti, ako napríklad participatívny rozpočet miest a obcí. 18.10.2016sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila témy Otvorená justícia. Okrem všeobecného úvodu sa tento deň venoval prístupu občanov k pripravovanej legislatíve, akčného plánu pre otvorené vládnutie a otvorenej justícii.

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2016

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2016 sa uskutočnila v Bratislave dňa 29. septembra 2016 v priestoroch hotela SAFFRON a zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Na konferencii prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže. Vzhľadom na množstvo zaujímavých projektov oboznámenie s nimi prebehlo formou Veľtrhu/prehliadky príspevkov prihlásených do súťaže na Slovensku, následne aj hlasovanie o cenu publika.

V rámci prezentácií boli predstavené úspešné projekty Národnej cena kariérového poradenstva 2016 v Českej republike, v menších skupinách sme mohli vyskúšať aj ich „ochutnávku“ podľa vlastného výberu. Program bol veľmi bohatý a bolo priam nemožné oboznámiť sa so všetkým, čo tam zaznelo. Ako bolo konštatované samotnými organizátormi, táto súťaž rastie z roka na rok, takže sa tešíme na Kompendium príspevkov z tohtoročnej Národnej ceny KP.