7. verzia príručky StandPlast VET

Na základe výzvy z 12.11.2014 na predkladanie cenovej ponuky v rámci projektu Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector – StandPlast VET bola dňa 20.11.2014 predložená neziskovou organizáciou Ponuka – Zostavenie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a štandardov na tieto pracovné pozície“.

Dňa 5.12. 2014 uzavrel INŠTITÚT SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n. o Zmluvu o zostavení príručky, ktorej predmetom bolo zostavenie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v odvetví spracovania plastov“.

Hlavnou úlohou INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n. o.bolo koordinovať pracovné stretnutia v spolupráci s expertmi projektu, v spolupráci s projektovým tímom zostaviť štruktúru príručky, komunikovať s autormi pri napĺňaní jednotlivých častí príručky, vykonať štylistickú a jazykovú úpravu textu „Príručky“ a zakomponovať pripomienkové konanie do „Príručky“. Hlavnou úlohou bolo dopracovanie záverečnej 7.verzie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v odvetví spracovania plastov“, ktoré bolo zrealizované do 31.3.2014