Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství – 26.-27.5.2016 v Brne, Masarykova univerzita. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Ako bolo uvedené v pozvánke, cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť priestor pre stretnutie akademických pracovníkov, výskumníkov, poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, vzdelávanie kariérových poradcov aj tvorcov politík a otvoriť tak širšiu odbornú diskusiu o profesionalizácii kariérového poradenstva.  Boli to dva veľmi zaujímavé, inšpiratívne, intelektuálne vyzývajúce dni, v ktorých sme si mohli vypočuť akademické prednášky, filozoficky ladené, vysoko odborné prednášky praktikov nielen z Čiech a zo Slovenska, ale aj z Európy. Zaujímavé boli prezentácie Európskych projektov v oblasti kariérového poradenstva, mali sme možnosť spoznať aj nové možnosti využitia dištančného vzdelávania a online komunikácie vo virtuálnych triedach. Jediným problémov bolo, že sa bolo ťažké rozhodovať, na ktoré zo simultánnych podujatí sa vybrať. Táto cesta a tieto dva dni skutočne stáli za to.

Cesta k profesionalizaci karieroveho poradenstvi, konferencia-01