PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, organizovanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania  v rámci Týždňa celoživotného učenia Programu Erasmus+ (Hotel Tatra, Bratislava). Konferencia bola zameraná na témy kvality vo vzdelávaní dospelých na Slovensku, ale aj v Českej republike, predstavenie výsledkov projektov Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, ako aj ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Popoludnie bolo venované predstaveniu platformy EPALE, tvorbe jej obsahu, jej využívanie na prístup k informáciám.  Veľmi zaujímavá časť bola venovaná trendom a inováciám vo vzdelávaní dospelých – tu je možnosť využívania EPALE.