Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava sa konali 8.11.2016 v Bratislave v priestoroch Kongresového centra Družba. Zúčastnila sa za ISPKR, n.o.  PhDr. Mária Chaloupková. Cieľom informačných dní bolo oboznámiť s Výzvou na rok 2017 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Motivovať najmä nových potenciálnych žiadateľov na vytvorenie nových medzinárodných organizácií a získať tak pridanú hodnotu svojich organizácií, zvýšiť ich potenciál na európskej úrovni.   V budúcoročnej výzve sú zdôraznené národné priority, ktorým bude treba venovať pozornosť, pretože môžu ovplyvniť výsledok súťaže medzi podanými projektmi. Bližšie informácie sa dozvieme v januári na Inštruktážnom seminári pre podávateľov projektu. Do projektov Strategických partnerstiev vo vzdelávaní dospelých sa plánuje zapojiť aj naša organizácia.