Toto podujatie sa konalo 27.10.2016 v Bratislave, AUSTRIA TREND Hoteli,  v rámci Slovenského predsedníctva Rady EÚ. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Program bol orientovaný na objavovanie, podporovanie a rozvíjanie talentov za pomoci kariérového poradenstva. Niektoré zaujímavé projekty, ktoré boli prezentované, boli z Českej republiky (KTO SOM?), z Maďarska (Noc profesií), z Holandska (Reintegrácia žien – imigrantiek), ale aj príklady dobrej praxe a úspešné projekty zo Slovenska.