PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní (Hotel Tatra, Bratislava), ktorá bola záverečnou konferenciou projektu CROSSVET . Na konferencie boli predstavený projekt CrossVetcompair, analýza zamestnaní a komparácia kvalifikácií. Ako príklad z praxe bola predstavené zamestnanie opatrovateľská služba v medzinárodnom porovnaní, aby sa mohlo využiť aj na cezhraničné zamestnávanie občanov Slovenska, Česka a Rakúska. TEXIMA – jeden z partnerov predstavil svoje výstupy tohto projektu i ďalších projektov v oblastí NSP, ako aj AIVD z ČR  prezentovala materiály o kvalitnej vzdelávacej inštitúcii.