6. novembra 2015 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila podujatia „Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách“ (Bratislava, Hotel Apollo), ktoré bolo realizované zážitkovou formou. Táto forma umožnila ľuďom z verejnej správy, ale aj z tretieho sektora prediskutovať dôležité aspekty sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí, lepšie porozumieť rôznym znevýhodneniam ľudí, ich identifikácii a možným riešeniam týchto problémov. Počas podujatia boli riešené modelové situácie, ktoré účastníkom poskytli istý pohľad do vlastných kultúrnych a hodnotových rámcov. Prirodzene, účastníci sa nevyhli istým kontroverzným interakciám, čo bolo veľkým prínosom, pretože si tak mohli uvedomiť, koľko vrstiev zo svojich postojov si možno vôbec neuvedomujeme, alebo na vedomej úrovni by sme ich ťažko zachytávali a pomenovávali. Podujatie bolo veľkým prínosom snáď pre väčšinu účastníkov.