PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2015 (Hotel Mercure, Bratislava).  Na konferencii boli prezentované príspevky prihlásené do súťaže NCKP 2015, spojené s hlasovaním o cenu publika. Dopoludnia boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej časti súťaže  a odovzdané ceny. Popoludní boli úspešné projekty zo slovenskej a českej časti prezentované vo workshopoch. Mnohí účastníci ľutovali, že z organizačných dôvodov nebolo možné zúčastniť sa všetkých 3 workshopov, lebo boli veľmi podnetné, obohacujúce a inšpiratívne pre ďalšiu prax. Veríme, že na webstránke Euroguidance sa o súťaži a príspevkoch z konferencie čoskoro dozviete viac.