Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých  sa uskutočnil dňa 17. 10. 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zástupcovia príslušných rezortov v SR diskutovali so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. Vystúpili aj odborníci zo zahraničia so svojimi zaujímavými príspevkami ku vzdelávaniu dospelých.

21.10.2016 sa zúčastnila seminára 1. National Participation Day in Slovakia, ktorý sa konal po prvýkrát na ktorom bola predstavená Stratégia Dunajského regiónu. Práve tam zaznela potreba malých grantov pre tretí sektor, alebo blokového grantu, aby sa participácia občanov, či už neformálnych zoskupeniach, ale aj občianskych združeniach mohla rozvíjať.