ERASMUS+
Strategické partnerstvá – výmena dobrej praxe a skúseností

Poleski obszary kultury – Lodž, Poľsko (predkladateľ)

ISPKR je jedným z partnerom projektu. Projekt má názov „In Europe, with us or without us- the fate of the excluded and foreign“. (V Európe , s nami alebo bez nás – osud vylúčených a cudzincov) po hodnotiacom procese sa dostal na 1.miesto na zásobníku projektov. V súčasnosti sa pracuje na zmluve na jeho implementácii, so skrátenou dobou realizácie 13 mesiacov a so zníženým rozpočtom. Tento projekt môžeme označiť za prelomový, dostávame sa ním do medzinárodných projektových partnerstiev.