Poradenstvo klientkam Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí

Na základe Dohody o spolupráci pri zabezpečovaní odborného poradenstva podľa § 269 Obchodného zákonníka z apríla 2016, konzultantka PhDr. Mária Chaloupková poskytuje poradenstvo klientkam Domova sociálnych služieb  v Plaveckom Podhradí.

Táto spolupráca sa vyvinula z bývalej spolupráce pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva a na základe potreby klientok a  je zo strany Inštitútu sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. bezplatná. Poradenstvo sa realizuje jedenkrát mesačne, poradkyňa je k dispozícii aj pre potreby personálu DSS, v prípade ich ťažkostí pri prác s klientkami alebo dovzdelávania.