Spolupráca s DSS

Na základe Dohody o spolupráci pri zabezpečovaní odborného poradenstva podľa § 269 Obchodného zákonníka PhDr. Mária Chaloupková poskytuje poradenstvo klientkám Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí. Táto spolupráca sa vyvinula z bývalej spolupráce pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva a na základe potreby klientiek a je zo strany Inštitútu sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. bezplatná.

Konzultácií

Klientok

 

Poradenstvo sa realizuje jedenkrát mesačne, poradkyňa je k dispozícii aj pre potreby personálu DSS, v prípade ich ťažkostí pri prác s klientkami alebo dovzdelávania. Do konca novembra 2016 sme konzultovali 76-krát ( viackrát opakovane s jednotlivými klientkami), celkový počet individuálnych klientiek využívajúcich poradenstvo bolo 23.