„Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve“, ktoré sa uskutočnila v Bratislave dňa 12. decembra 2016 v priestoroch BC. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Prevažnú časť podujatia  tvorila interaktívna prednáška/workshop „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“, ktorú viedol kariérový poradca, lektor a facilitátor Lukáš Kučera.