Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami vedený Thomasom Dienerom, autorom Navigácie v povolaní, sa konal 9.12.2016 v Bratislave na Križkovej 9 . Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Pri navigácii za novým povolaním je kľúčové zaoberať sa kvalitami človeka. Plne pochopiť a osvojiť si tento fenomén nie je ľahké. Počas workshopu sme hovorili o rozličných odtieňoch poradenskej práce s kvalitami a o tom, ako s nimi zaobchádzať efektívnejšie a komplexnejšie. Z teoretického hľadiska sme sa  venovali rôznym dôvodom, pre ktoré je vhodné a nápomocné zaoberať sa jedinečnosťou človeka a jeho spoznávaním i v prípade, že silné stránky uňho nie sú na prvý pohľad viditeľné.