Danube ParticipationDays  in the EU Danube Strategy – Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies – podujatie sa konalo 2.11.2016 v Bratislave, v Hoteli Tatra. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Tento deň bol orientovaný na tretí sektor, na občiansku spoločnosť, na rozvoj občianskej participácie. Vybraný workshop Social Innovation bol vedený interaktívne a po úvodných prezentáciách projektov a nastolení otázok sa pracovná skupina snažila formulovať odporúčania  v tejto oblasti, ktoré boli na záverečnom zhrnutí a odporúčaným na prácu a riešenie v ďalšom období.